martes, 21 de abril de 2009

L'Hortet del Forat (Ciutat Vella)

No hay comentarios:

Horticultura urbana